Robot Application

 Robotic Application Machine

ส่วนหนึ่งของการออกแบบเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์โดยใช้หุ่นยนต์ เพื่อให้ทำงานที่ซับซ้อนและหลายหลายกว่าเครื่องจักรทั่วไป
Visitors: 128,642