Capping Machine / เครื่องขันฝาระบบควบคุมแรงบิด

      

สินค้ากลุ่มเครื่องขันฝาระบบควบคุมแรงบิด                           

1.เครื่องขันฝาชนิดใช้กริปเปอร์ 3 จับ(MET-TCC-3L)

2.เครื่องขันฝากึ่งอัตโนมัติ ชนิด 4 ลูกแบบมาตรฐาน.(MET-TCC-4R-MT)

3.เครื่องขันฝาอัตโนมัติชนิดใช้โรลเลอร์ 4 ลูกแบบคร่อมไลน์(MET-TCC-4R-SFB)

4.เครื่องขันฝาแบบควบคุมแรงบิดพร้อมชุดป้อนฝาอัตโนมัติ(MET-TCC-4R-FLS)

 

Torque control capping product group

1.Triple leg  gripper capping machine(MET-TCC-3L)

2.Semi auto torque control capping machine(MET-TCC-4R-MT)

3.Inline torque control 4 roller capping machine(MET-TCC-4R-SFB)

4.Fully auto torque control capping machine(MET-TCC-4R-FLS)


  • สินค้ากลุ่มเครื่องติดฉลาก 1.เครื่องติดฉลากกึ่งอัตโนมัติแบบหมุนขวด(MET-SWR-150) 2.เครื่องติดฉลากกึ่งอัตโนมัติแบบรีดฉลาก(MET-STA-150) Labeling machine group 1.Semi automatic wrap a...

  • สินค้ากลุ่มเครื่องจักรส้่งผลิตพิเศษ 1.เครื่องตอกรหัสบนชิ้นส่วนเครื่องยนต์(MET-MRK-STD) 2.เครื่องตัดแกนน้ำหอม(MET-DTC-STD) 3.เครื่องพับแผ่นมาส์กหน้า(MET-FMF-FB3) 4.เครื่องเย็บป้ายกร...

  • ในปี 2015 บริษัท Mechatronics Designed ได้รับความไว้วางใจจาก Cab Asia ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์และติดบาร์โค้ดอัตโนมัติอันดับ 1 จากประเทศเยอรมันนี ให้เป็นตัวแทน จำ...


  • สินค้ากลุ่มระบบขนถ่ายวัสดุ 1.คอนเวเยอร์แบบสายพาน(MET-CON-BLT) 2.คอนเวเยอร์แบบลูกกลิ้ง(MET-CON-FRT) Material handling system group 1.Custom conveyor belt type(MET-CON-BLT) 2.Custom...

  • Position indicator Hand wheels Water proof connector
Visitors: 43,558