Customized Machine / เครื่องจักรสั่งผลิตพิเศษ

สินค้ากลุ่มเครื่องจักรส้่งผลิตพิเศษ

1.เครื่องตอกรหัสบนชิ้นส่วนเครื่องยนต์(MET-MRK-STD)

2.เครื่องตัดแกนน้ำหอม(MET-DTC-STD)

3.เครื่องพับแผ่นมาส์กหน้า(MET-FMF-FB3)

4.เครื่องเย็บป้ายกระดาษบนซิป(MET-STZ-2H)Customize machine group

1.Engine marking machine(MET-MRK-STD)

2.Dip tube cutting machine(MET-DTC-STD)

3.Facial mask folding machine(MET-FMF-FB3)

4.Semi-automatic staple tag on zipper(MET-STZ-2H)


Visitors: 60,105