SprutCAM X Robot

SprutCAM สำหรับ Robots


    สำหรับการใช้งาน Robotที่วิศวกรไม่สามารถ Teach Robot ให้สามารถทำงานได้โดยปราศจากซอฟต์แวร์ CAM เพราะแขนกลแต่ละแกนของ Robot มีความซับซ้อนมากและแต่ละแกนมีความสัมพนธ์กันหมด จึงเป็นเรื่องยากมากที่วิศวกรจะสามารถสั่งงาน Robot ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องโดยไม่ใช้ซอฟต์แวร์ CAM 


    SprutCAM x Robots เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ Robot Arm ว่าเป็นซอฟต์แวร์ CAM ที่ช่วยให้วิศวกรสามารถเขียนโปรแกรมสั่งการ Robot Arm ได้อย่างยอดเยี่ยม, Toolpath สวยงาม, ใช้งานง่าย, เรียนรู้ได้ไว ในราคาถูกที่สุดของบรรดาซอฟต์แวร์ CAM ที่สามารถสั่งงาน Robot ได้ ในราคาที่ไม่แพงและขายขาด

Visitors: 111,254