Product


  • สินค้ากลุ่มเครื่องขันฝาระบบควบคุมแรงบิด 1.เครื่องขันฝาชนิดใช้กริปเปอร์ 3 จับ(MET-TCC-3L) 2.เครื่องขันฝากึ่งอัตโนมัติ ชนิด 4 ลูกแบบมาตรฐาน.(MET-TCC-4R-MT) 3...

  • สินค้ากลุ่มเครื่องติดฉลาก 1.เครื่องติดฉลากกึ่งอัตโนมัติแบบหมุนขวด(MET-SWR-150) 2.เครื่องติดฉลากกึ่งอัตโนมัติแบบรีดฉลาก(MET-STA-150) 3.เครื่องติดฉลากอัตโนมัติแบบหมุนขวดอยู่กับที่ขนา...

  • สินค้ากลุ่มเครื่องป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ 1.เครื่องป้อนชิ้นงานทรงกรบอกแบบสเต็ป(MET-STF-1L) 2.เครื่องป้อนชิ้นงานแบบลาดเอียง 1 แถว(MET-SLF-1L) 3.เครื่องป้อนชิ้นงานแบบเหวี่ยงหนีศูนย์(MET...

  • ในปี 2015 บริษัท Mechatronics Designed ได้รับความไว้วางใจจาก Cab Asia ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์และติดบาร์โค้ดอัตโนมัติอันดับ 1 จากประเทศเยอรมันนี ให้เป็นตัวแทน จำ...

  • สินค้ากลุ่มเครื่องบรรจุสินค้าลงกล่อง 1.เครื่องบรรจุสินค้าลงถาด(MET-CTN-T12) 2.เครื่องบรรจุสินค้าลงกล่อง(MET-CTN-B12) Cartonning machine group 1.Tray cartoning machine(MET-CTN-T12)...

  • สินค้ากลุ่มเครื่องสวมฟิลม์ 1.เครื่องสวมฟิลม์แบบยิงด้วยมอเตอร์(MET-SLV-ST100) 2.เครื่องพันฟิลม์แบบหมุนชิ้นงาน(MET-FLM-RT100) 3.เครื่องพันฟิลม์แบบจับชิ้นงานเหวี่ยง(MET-SLV-SW100) Sl...

  • สินค้ากลุ่มระบบขนถ่ายวัสดุ 1.คอนเวเยอร์แบบสายพาน(MET-CON-BLT) 2.คอนเวเยอร์แบบลูกกลิ้ง(MET-CON-FRT) Material handling system group 1.Custom conveyor belt type(MET-CON-BLT) 2.Custom...

  • สินค้ากลุ่มเครื่องจักรส้่งผลิตพิเศษ 1.เครื่องตอกรหัสบนชิ้นส่วนเครื่องยนต์(MET-MRK-STD) 2.เครื่องตัดแกนน้ำหอม(MET-DTC-STD) 3.เครื่องพับแผ่นมาส์กหน้า(MET-FMF-FB3) 4.เครื่องเย็บป้ายกร...

  • Position indicator Hand wheels Water proof connector
Visitors: 42,673