ติดต่อเรา-Contact us

บริษัท แมคคาทรอนิคส์ ดีไซน์ จำกัด

75/39 หมู่ 11 (โครงการเอ็มเอ็มซี) ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร : +662 520 4575-6

แฟกซ์ : +662 529 4096

 

Mechatronics Designed Co.,Ltd.

75/39 M.11 (MMC FACTORY), Paholyothin Rd.,

T.Klongnung A.Klongluang Pathumthanee 12120

Tel : +662 520 4575-6

Fax: +662 529 4096

Email: suppakit@mechdesigned.com, kittech_mail@hotmail.com                       

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 42,673