ร่วมงาน-Apply jobs

1.พนักงานบัญชี         

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เพศ ชาย/หญิง 
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีต้นทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

2.วิศวกรเครื่องกล        

 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล,อุตสาหการ,แมคคาทรอนิคส์
 • เพศ ชาย/หญิง 
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม 3D ออกแบบเครื่องจักร
 

3.วิศวกรไฟฟ้า

 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,อิเลคทรอนิคส์,แมคคาทรอนิคส์
 • เพศ ชาย/หญิง 
 • ออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักรร่วมกับวิศวกรเครื่องกลได้
 • เขียนโปรแกรมภาษา C บน PIC,เขียน PLCs S7-1200 และอื่นๆได้
 

4.สโตร์     

 • อนุปริญญา-ปริญญาตรี 
 • เพศ ชาย/หญิง 
 • มีประสบการณ์ในการทำสต็อคร่วมกับจัดซื้อชิ้นส่วนเครื่องจักร

5.ช่างเขียนแบบ

 • อนุปริญญา-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล,อุตสาหการ,แมคคาทรอนิคส์
 • เพศ ชาย/หญิง 
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม 3D-2D ทำแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร

6.ช่างเทคนิค 

 • อนุปริญญา สาขาเครื่องกล,อุตสาหการ,ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิคส์, แมคคาทรอนิคส์
 • เพศ ชาย
 • ประกอบ PCB, เดินตู้คอนโทรล, ประกอบชิ้นส่วนตามแบบ, ทดสอบ, ติดตั้ง

 

Visitors: 42,673